Warsztaty. Aktywność zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza do udziału w seminarium:

„Aktywność zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością”

adresowanego do specjalistów wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Celem seminarium jest przedstawienie wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu „Po prostu PORADNIA”. Zaprezentujemy również nasze doświadczenia we wprowadzaniu nowego zawodu - brokera edukacyjnego. Będziemy omawiać istniejącą sytuację prawną zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżymy zmiany, jakie wejdą w życie w 2009 r. Przedstawimy wyniki badań przeprowadzonych przez OPS wśród osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Praga Północ. Wspólnie porozmawiamy o efektywnym wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w sferze edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

Seminarium odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 roku (piątek), w godzinach 10.30 - 14.00, w siedzibie PORADNI SPOZA w Warszawie na ul. Targowej 66 lok. 30 (parter).

Szczegółowy program seminarium w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 26 listopada 2008 r.

tel: 0504 008 464, e-mail: mrupar@spoza.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

"Aktywność zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością" Seminarium dla specjalistów wspierających osoby z niepełnosprawnościami
Warszawa, 28 listopada 2008 r.
PROGRAM
10.00 - 10.30    Recepcja
10.30 - 10.45    Powitanie gości - Krystyna Wojakowska-Lewicka (Stowarzyszenie SPOZA)
10.45 - 11.00    "Po prostu PORADNIA" - program działania - Agnieszka Żarnecka (Stowarzyszenie SPOZA)
11.00 - 11.20    Prawne uwarunkowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością - Magdalena Kowalska (Fundacja TUS)
11.20 - 11.40    Diagnoza sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów OPS na terenie Dzielnicy Praga Północ - Małgorzata Niesłuchowska (Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ)
11.40 - 12.00    Przerwa na kawę
12.00 - 12.20    Doradztwo w systemie aktywizacji osób z niepełnosprawnością marginalizowanych społecznie - Małgorzata Rupar (Stowarzyszenie SPOZA)
12.20 - 12.40    Broker edukacyjny - Agnieszka Żarnecka (Stowarzyszenie SPOZA)
12.40 - 13.20    Z doświadczeń PORADNI - studia przypadku - Grażyna Przybysz, Małgorzata Rupar, Joanna Żarnecka (Stowarzyszenie SPOZA)
13.20 - 14.00    Dyskusja, wnioski, rekomendacje - prowadzenie Krystyna Wojakowska-Lewicka (Stowarzyszenie SPOZA)

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%