Zaproszenie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych do wzięcia udziału w projekcie UE

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie SPOZA zaprasza placówki opiekuńczo-wychowawcze z gm. m.st. Warszawy do udziału w projekcie:

„WYJDŹ SUKCESOWI NAPRZECIW!”

Celem projektu jest wszechstronne przygotowanie młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy.

Szczegółowe informacje nt. projektu w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres Stowarzyszenia lub faksem na numer 22/618-34-06.

Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%