Falochron

Bezpłatne porady

Stowarzyszenie SPOZA oferuje mieszkańcom Dzielnicy Praga Południe bezpłatne porady psychologa, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, oraz prawnika w zakresie przybliżenia wiedzy na temat problemu różnorodnych rodzajów przemocy.

    Chcesz więcej wiedzieć o skali problemu?
    Jesteś wyczulony na potrzeby innych?
    Wiesz, że twoje zdanie się liczy?
    Chętnie rozmawiasz z ludźmi o podobnych zainteresowaniach?

PRZYJDŹ DO NAS – W JEDNOŚCI SIŁA

ZAPRASZAMY

    Do wysłuchania prelekcji i udziału w dyskusji
    Proponujemy spotkania indywidualne i grupowe
    Czekamy na sygnały od mieszkańców

Możesz skorzystać też z konsultacji specjalistów przez Internet.
Umów się na spotkanie:

    osobiście - po prelekcji
    telefonicznie 022 618 05 62, 781578971 w godz. 9.00 – 16.00
    przez Internet, wyślij e-mail na adres: broker.edukacyjny@spoza.org.pl
    listownie Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 30, 03-729 Warszawa, z dopiskiem Falochron

Zadanie FALOCHRON - jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
Stowarzyszenie SPOZA jest Organizacją Pożytku Publicznego.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%