Wzmocnieni wiedzą - zakończenie projektu

Projekt WZMOCNIENI WIEDZĄ z ostatnim dniem grudnia 2010 r. został oficjalnie zakończony.

W ramach projektu odbyły się wszystkie z zaplanowanych szkoleń, udział w nich wzięło ośmiu pracowników Stowarzyszenia. Pracownicy uczestniczyli w kursach komputerowych z zakresu Excel podstawowy i Excel zaawansowany, w kursie zarządzania projektami Prince2 oraz przystąpili do Europejskiego Egzaminu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Głównym założeniem projektu było wzmocnienie potencjału pracowniczego Stowarzyszenia. Inwestowanie w naszych pracowników oznacza rozwój naszej organizacji i podnoszenie poziomu świadczonych przez nią usług. Cel został osiągnięty - pracownicy biorący udział w w/w szkoleniach nabyli dodatkowych umiejętności, które wspierają ich w wykonywaniu codziennej pracy.

Wszystkim podwykonawcom uczestniczącym w procesie realizacji zadania publicznego WZMOCNIENI WIEDZĄ dziękujemy za owocną współpracę.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

szyld_herb_syr_pol[1].jpg

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%