Kalendarz z warsztatów Poczuj, doświadcz zrozum, zaakceptuj oraz ewaluacja projektu

W ramach projektu „Poczuj, doświadcz – zrozum, zaakceptuj” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie stworzyliśmy kalendarz ilustrowany rysunkami uczennic i uczniów uczestniczących w poprzedniej edycji projektu z warszawskich Szkół Podstawowych nr 32 im. Małego Powstańca oraz nr 175 im. Heleny Marusarzówny.
Rysunki nawiązują do tematu niepełnosprawności, tolerancji i nastawienia do osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Cieszy nas bardzo fakt, że po uczestnictwie w warsztatach uczennice i uczniowie w tak dojrzały i empatyczny sposób potrafili zilustrować sytuację osób niepełnosprawnych w naszym otoczeniu. Każde z dzieci, którego rysunek znalazł się w kalendarzu otrzyma za pośrednictwem pedagoga w swojej szkole egzemplarz kalendarza w ramach uznania i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy.
Przeprowadziliśmy też ewaluację projektu, która pokazuje korzyści dla uczestników projektu. Uczennice oraz uczniowie mieli też okazję wyrazić swoją opinię, w której ocenili warsztaty jako ciekawe oraz docenili dobrą atmosferę na zajęciach. Warsztaty pozwoliły na to, aby uczniowie uświadomili sobie pewne kwestie związane z tolerancją wobec osób z niepełnosprawnością.
Serdecznie dziękujemy kadrze pedagogicznej ze Szkół Podstawowych nr 32 i 175 w Warszawie za miłe przyjęcie i wsparcie w czasie realizacji projektu „Poczuj, doświadcz – zrozum, zaakceptuj”, a korzystając z okazji składamy życzenia powodzenia i sukcesów w dalszej pracy dydaktycznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.

 Pełny raport z ewaluacji znajduje się poniżej:

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%