Zapytanie ofertowe nr 1 PFRON 2016

Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Poradnia”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000289/07/D z dnia 12.11.2013 roku.

Czytaj całość

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%