Indywidualne zajęcia pedagogiczne dla dzieci

Indywidualne zajęcia pedagogiczne mają na celu przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przygotowanie go, w miarę możliwości, do uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki regularnym spotkaniom z pedagogiem specjalnym dziecko otrzymuje możliwość: lepszego poznania samego siebie i rozpoznawania własnych zdolności i ograniczeń, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności porozumiewania się z innymi oraz umiejętności pokonywania własnych niepożądanych popędów i destrukcyjnych zachowań, kształtowania inteligencji i rozwijanie zmysłu krytycznego.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%