Program NA STARCIE

Bezpłatne porady dla młodzieży dotyczące rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Stowarzyszenie SPOZA oferuje młodzieży i rodzicom bezpłatne porady psychologa, doradcy zawodowego i brokera edukacyjnego w zakresie edukacji, diagnozy predyspozycji zawodowych, zainteresowań.
Program „NA STARCIE” realizowany jest od 2008 roku. Ma na celu wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o podjęciu dalszej nauki lub pracy w momencie kończenia pewnego etapu edukacji. Przeznaczony jest dla młodzieży oraz rodziców. Adresowany jest do młodzieży zarówno pełno-, jak i niepełnosprawnej.

Młodzi ludzie podejmują ważne decyzje życiowe: wyboru zawodu, dalszej edukacji, pracy nie zawsze mając wiedzę o rynku pracy, zawodach przyszłości. Często te decyzje podejmowane są przypadkowo, wzorem innych kolegów lub kierując się przejściową modą. Tak naprawdę młodym ludziom nie ma kto doradzić.

Program „NA STARCIE” to cykl zajęć warsztatowych z zakresu aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości oraz komunikacji społecznej.

Warsztaty uzupełniane są indywidualnymi konsultacjami i poradami dla młodzieży i rodziców. Można skorzystać z konsultacji doradcy zawodowego, który pomoże określić predyspozycje zawodowe, z konsultacji brokera edukacyjnego, który pomoże znaleźć odpowiednia szkołę, a także zajęcia dodatkowe czy kursy oraz konsultacji psychologa, który pomoże we wszystkich innych problemach osobistych.

Wszystkie zajęcia i konsultacje prowadzone są nieodpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej i wysłanie jej na adres biuro@spoza.org.pl lub wysłanie pocztą na adres: Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 m. 23, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „NA STARCIE”.
 

 Projekt „NA STARCIE” finansowany jest ze środków biura Edukacji m. st. Warszawy 

szyld_herb_syr_pol.jpg

Ankieta zgłoszeniowa:

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%