Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!

Od 1 września 2016 rozpoczynamy realizacje autorskiego pilotażowego projektu „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!”, współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego w Warszawie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”. Jest to innowacyjny projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która będzie uczestniczyć w cyklu warsztatów rozwojowo-coachingowych. Celem jest pomoc w wyborze odpowiednich ścieżek edukacyjnych i zawodowych, w oparciu o własne preferencje i mocne strony. Projekt „Odkryj, rozwijaj, wykorzystaj!” to program z zakresu edukacji, doradztwa i rozwoju dla młodzieży gimnazjalnej klas III.

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%