Dla wolontariuszy

Staż wolontarystyczny.

W Stowarzyszeniu Spoza wolontariat odgrywa szczególną rolę. Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków, by ucząc się pomagać innym zdobywali doświadczenie w pracy terapeutycznej. W grupie jest często kilkoro dzieci, które wymagają szczególnej opieki, indywidualnej pomocy, ciągłej uwagi terapeutów. Nasi wolontariusze z powodzeniem spełniają się w roli koterapeutów i jednocześnie obserwatorów zajęć. Uczą się reagować na trudne sytuacje, panowania nad grupą, ale także udzielają indywidualnego wsparcia dzieciom, które najbardziej tego potrzebują.
superwizje

Superwizje są integralną częścią stażu wolontarystycznego. Podczas spotkań z opiekunem stażu wolontariusz otrzymuje indywidualne wskazówki dotyczące swojej pracy.
szkolenia

Szkolenia poszerzają wiedzę wolontariuszy na różne ważne tematy. Nasi współpracownicy przekazali wolontariuszom wiedzę o tym, jak pracować z dziećmi różnymi metodami (metodą dramy, Weroniki Sherborn'e). Wolontariusze otrzymali także inforamcję o podstawowych celach i zasadach wolontariatu oraz o Stowarzyszeniu.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%