Władze Stowarzyszenia SPOZA

Władze Stowarzyszenia SPOZA

(kadencja 2019–2023)

Zarząd Główny

Agnieszka Żarnecka - Prezes Zarządu
Małgorzata Rupar - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Rogala - Sekretarz i Skarbnik Zarządu
Marek Dzido – Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna

Beata Kuczyńska– Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Chechłacz – Członkini Komisji
Elżbieta Rakowska– Członkini Komisji

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%