Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Do wszystkich Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w statucie naszego Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 26 czerwca 2013 r., (środa) w lokalu Projektu „Ośrodki Wsparcia” realizowanego przez Stowarzyszenie SPOZA ze środków Unii Europejskiej (ul. Wileńska 18 lok. U7 – parter, wejście od Al. Solidarności, przystanek autobusowy „Szwedzka”).

Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia o godz. 17.30 (I termin), 18.00 (II termin).

W programie m.in.

    - przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności w 2012 r.,
    - przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania OPP za 2012 r.,
    - zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników za 2012 r.,
    - przyjęcie programu działania na 2013 r.,
    - dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia.

Takie doroczne spotkanie to jedna z niewielu okazji do spotkania się wszystkich osób, którym idea SPOZA jest bliska. Podczas przerwy w obradach będzie możliwość porozmawiania, obejrzenia lokalu naszego Projektu „Ośrodki Wsparcia”.

Do zobaczenia
Zarząd Stowarzyszenia „SPOZA”

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%