Akademia Mądrego Rodzica

Od 1 lipca 2013 roku ruszył kolejny projekt skierowany do Rodziców i Opiekunów „Akademia Mądrego Rodzica”. Projekt ma na celu objęcie pomocą psychologiczną, merytoryczno- edukacyjną, prawną i lekarską osoby potrzebujące wsparcia w zakresie kompetencji rodzicielskich oraz pochodzące ze środowisk, w których wzorce wychowawcze przekazywane przez pokolenia uniemożliwiają lub utrudniają bycie świadomym i wspierającym rodzicem. Do projektu zostali zaproszeni specjaliści z zakresu psychologii, medycyny (ginekolog-położnik, pediatra), prawnik (prawa rodzinnego, karnego) oraz doradca zawodowy/pośrednik pracy.

W trakcie spotkań ze specjalistami (w zależności od potrzeb), dzieci rodziców biorących udział w projekcie będą pod opieką wykwalifikowanych pedagogów pracujących w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu „Radosne Maluchy”. Beneficjentami projektu będą głównie rodzice naszych podopiecznych z miniprzedszkola „Radosne Maluchy”, a także inne osoby mający trudną sytuację rodziną, posiadający dzieci w wieku powyżej 3 r. ż. z m. st. Warszawy z dzielnicy Pragi Północ, Pragi Południe lub innych dzielnic z prawobrzeżnej części Warszawy.

Wszystkie grupy warsztatowe przewidziane w projekcie będą miały charakter otwarty. Projekt jest planowany na okres sześciu miesięcy od lipca do grudnia 2013 r. i będzie realizowany w siedzibie Stowarzyszenia.

Główny cel projektu „Akademia Mądrego Rodzica” to zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny problemowe w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Cele szczegółowe projektu wynikające z potrzeb odbiorów i ich środowiska:

    wzrost umiejętności wychowawczych;
    podwyższenie kompetencji macierzyńskich i ojcowskich;
    pomoc Rodzicom w skutecznym nawiązaniu, utrzymaniu i zacieśnianiu kontaktów i więzi emocjonalnej z dziećmi;
    pomoc rodzicom w rozwiązaniu problemów wychowawczych i rodzinnych;
    edukacja w zakresie potrzeb dzieci w wieku 0-6 lat;
    przekazanie Rodzicom wiedzy na temat zależności ich stanów emocjonalnych a kondycji psychicznej dziecka;
    nauka spędzenia czasu ze swoimi dziećmi w twórczy sposób;
    czerpanie radości ze spędzania czasu z Dzieckiem;
    dzieci będą miały możliwość zabawy ze swoim rodzicem na co często w domu nie ma czasu;
    nauka komunikacji z dzieckiem;
    możliwość uzyskania pomocy specjalistów (pediatry, ginekologa, prawnika, pośrednika pracy)
    poszerzenie wiedzy na tematy związany ze specjalizacją konsultantów i realne rozwiązanie problemów beneficjenta z ich pomocą np.: znalezienie pracy, złożenie dokumentów do sądu;
    kształtowanie zachowań profilaktycznych;
    zwiększenie zainteresowania higienicznym trybem życia;
    edukacja w zakresie przysługujących praw i możliwości korzystania z pomocy instytucji skierowanych na pomoc rodzinie;
    poprawa jakości życia a także poszerzenie poziomu wiedzy na temat konstruktywnego radzenia sobie z problemami; wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, sposobami radzenia sobie z problemami (rodzaj wsparcia ze strony grupy);
    wzrost samooceny Matek i Ojców;
    wzrost świadomości swoich potrzeb i uczuć;
    wzmocnienie potencjału Rodzica, umożliwiające mu radzenie sobie z sytuacjami nie zawsze od niego zależnymi;
    poprawa funkcjonowania rodziny: zdobycie praktycznych umiejętności wychowawczych i dzięki temu poprawa w funkcjonowaniu w roli Rodzica.Projekt współfinansowany przez:

	 wojewoda_mazowiecki_logo.png

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%