Jakie są największe sukcesy SPOZA?

  • Z pewnością ogromnym sukcesem Stowarzyszenia SPOZA jest jego stała, prowadzona od 18 lat działalność, którą nieustannie rozwijamy i doskonalimy. 

  • Na przestrzeni lat wypracowaliśmy własny, innowacyjny i  skuteczny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Efektem czego w 2013 r.  zostaliśmy wyróżnieni nagrodą SUPER LODOŁAMACZ na Mazowszu.
  • Wykorzystujemy wsparcie profesjonalnego trenera pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną).

  • Opracowanie i wdrożenie w Polsce nowego zawodu: brokera edukacyjnego.

  • Możemy się poszczycić wysokim odsetkiem osób z grup w trudnej sytuacji na rynku pracy, które podejmują zatrudnienie - wśród naszych klientów ponad 40% rozpoczyna i utrzymuje pracę!
© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%