Wzmocnieni Wiedzą

Informujemy, iż Stowarzyszenie SPOZA w odpowiedzi na złożoną ofertę w konkursie „Wzmacnianie potencjału pracowniczego w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy” otrzymało ze środków m.st. Warszawy dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod nazwą WZMOCNIENI WIEDZĄ.

W ramach uzyskanej dotacji naszych siedmiu pracowników zostanie przeszkolonych z zakresu wybranych systemów informatycznych i tematów związanych z zarządzaniem projektami. W naszej organizacji dążymy do efektywnego rozwoju własnych zasobów ludzkich, ciągłego podnoszenia kompetencji naszych pracowników poprzez pomoc w uzupełnianiu, pogłębianiu i aktualizowaniu posiadanej przez nich wiedzy nie tylko stricte zawodowej, ale również wspomagającej ich działania. Projekt WZMOCNIENI WIEDZĄ będzie realizowany w okresie od marca do grudnia 2010 roku.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

szyld_herb_syr_pol[1].jpg

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%