Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń w projekcie
„Patent na aktywność”

LP Nazwa szkolenia Termin Miejsce realizacji
1 Warsztaty aktywizacji zawodowej „Aktywni na rynku pracy” 26.08.2011-16.09.2011 Poradnia Targowa 66/30
2 Trening zadaniowy „Organizacja czasu wolnego” 01.09.2011- 02.10.2011 Warszawa
zgodnie z ustaleniami
3 Kurs podstaw obsługi komputera 14.09.2011-21.09.2011 Sala komputerowa w firmie ALX
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9 piętro IV
4 Trening zadaniowy „Samodzielny w urzędzie” 28.09.2011- 12.10.2011 Słomińskiego 5 m. 177
piętro VII Klub Malucha
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%