Partnerzy współrealizujący program "Dzieci spoza..."

Stowarzyszenie SPOZA już od czterech lat podejmuje działania na rzecz propagowania postaw tolerancji i otwartości na innych. Naszymi oddziaływaniami obejmujemy środowiska szkolne, a więc dzieci, rodziców i nauczycieli.

Szkoła jest "tyglem", w którym ścierają się różne poglądy. Naszym dążeniem jest, by stała się ona miejscem prawdziwie przyjaznym dla wszystkich uczniów, a przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. W tym roku głównym celem projektu jest promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Realizowany przez nas projekt jest wspierany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerem w realizacji jest Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych. Do tegorocznej edycji projektu zgłosiły się następujące szkoły:

    Szkoła Podstawowa nr 30 (ul. Kawęczyńska 2, dzielnica Praga Północ)
    Szkoła Podstawowa nr 127 (ul. Kowieńska 12/20, dzielnica Praga Północ)
    Szkoła Podstawowa nr 135 ul. Bartosika 5, dzielnica Praga Południe)
    Szkoła Podstawowa nr 258 (ul. Brechta 9, dzielnica Praga Północ)

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%