Klub dla Rodzin Prawobrzeżna PRZYSTAŃ, nowy projekt

12 lutego 2016r. rusza nowy projekt Stowarzyszenia Spoza - Prawobrzeżna PRZYSTAŃ. Celem projektu jest zorganizowanie miejsca integracji, wymiany doświadczeń i wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat .
Proponowane w ramach Klubu dla Rodzin formy wsparcia i pomocy będą służyły zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, podnoszeniu kompetencji rodzicielskich i integracji praskich Rodzin.
Zapraszamy!

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%