Poszukujemy trenerów.

Poszukujemy trenerów do poprowadzenia warsztatów psychologicznych w projekcie Wyjdź sukcesowi naprzeciw!

Aktualnie poszukujemy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA w związku z rozpoczęciem realizacji projektu: Wyjdź sukcesowi naprzeciw!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudni:

 

PSYCHOLOGÓW do PROWADZENIA WARSZTATÓW DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

Warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych mają na celu pomóc młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, w zdobyciu kompetencji niezbędnych przy poszukiwaniu pracy i przekazanie jej wiedzy na temat rynku pracy.

Warunki warsztatu:

  • warsztaty muszą być prowadzone przez dwóch psychologów równocześnie; jeden jako trener i drugi jako kotrener;
  • czas trwania w/w bloku warsztatowego to 16 godzin; czterogodzinne spotkania raz w tygodniu przez jeden miesiąc;
  • rozpoczęcie bloku warsztatowego – kwiecień br. ; dokładny harmonogram do wglądu bezpośrednio u koordynatora projektu;
  • integralną częścią warsztatów są indywidualne konsultacje psychologiczne (20h/grupę);
  • w warsztatach będzie brała udział młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z placówek opiekuńczo-społecznych;
  • w jednej grupie warsztatowej będzie uczestniczyło od 10-12 beneficjentów;
  • forma zatrudnienia pracowników - umowa cywilnoprawna.

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego, kierunkowego
  • Uprawnień do prowadzenia szkoleń z danego zakresu tematycznego
  • Udokumentowanego doświadczenia do prowadzenia warsztatów metodami aktywnymi

 

Wymagane dokumenty:

CV z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.Nr.133 poz. 833)”. Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie swojego CV na adres: dabrowa.kinga@gmail.com.

 

Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

eu_efs[1].pngkl_nss[1].png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%