Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe nr 4/PFRON/PF/2015

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie SPOZA projektu „Przystań- przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Stowarzyszenie SPOZA informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie pozostaje nierozstrzygnięte.
Uzasadnienie: najniższa oferta cenowa przekroczyła wartość pozycji budżetowej o kwotę 2 945 zł.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%