Otwieracz - przełamujemy stereotypy i uprzedzenia

Projekt Otwieracz - przełamujemy stereotypy i uprzedzenia

 

Stowarzyszenie SPOZA zaprasza szkoły podstawowe z terenu Warszawy do zgłaszania się do projektu Otwieracz - przełamujemy stereotypy i uprzedzenia.

Jest to program edukacyjno-wychowawczy dla młodzie¿y przełamujący stereotypy myślenia o osobach z niepełnosprawnością i kształtujący pozytywny wizerunek tych osób adresowany jest do młodzieży z terenu Warszawy w wieku szkolnym (4-6 klasa szkoły podstawowej).

W ramach projektu młodzie¿ będzie mogła uczestniczyć w cyklu warsztatów:

- Warsztaty antydyskryminacyjne (3 godz. lekcyjne),

- Warsztaty budujące pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością (3 godz. lekcyjne).

Zajęcia prowadzone są siedzibie szkoły przez dwóch trenerów metodami aktywizującymi.

Warsztaty w ramach projektu sa bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji M.St. Warszawy.
Na zgłoszenia szkół czekamy pod numerem telefonu 504-62-33-74 lub e-mail poradnia@spoza.org.pl. 

UWAGA: nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób chcących uczestniczyć w warsztatach. Prosimy o zgłoszenia przedstawicieli szkół podstawowych (np. dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych), którzy chcą zgłosić szkołę do udziału w projekcie.

 

Projekt współfinansuje:

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%