Podsumowanie projektu - raport końcowy

Podsumowanie projektu - raport końcowy

Na zakończenie projektu Wyjdź sukcesowi naprzeciw! przygotowany został końcowy raport ewaluacyjny. Jego zadaniem było ocenienie ogółu działań przeprowadzonych w ramach projektu. Powstał on na podstawie ankiet wypełnionych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu. Ankiety miały dostarczyć informacji na następujące pytania:

 1. Czy uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie?
 2. Jak oceniają przebieg projektu w warstwie merytorycznej?
 3. Jaki jest obecnie poziom wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie tematycznym warsztatów i szkoleń zrealizowanych w ramach projektu "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!"?

 

Na pytanie: Czy jesteś zadowolony(-a) z udziału w projekcie „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!”? 86% uczestników odpowiedziało twierdząco, pozostałe 14% zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć". Nikt nie udzielił odpowiedzi przeczącej.

Pytanie: Czy uważasz, że udział w projekcie „Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" przyniósł Ci korzyści? dostarczyło następujących informacji: 79% młodzieży udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 19% - "trudno powiedzieć", 1 uczestnik nie udzielił odpowiedzi.

Zdecydowana większość (86%) uczestników stwierdziła, że osoby prowadzące warsztaty i szkolenia były dobrze przygotowane do zajęć. Sześciu uczestnikom (14%) trudno było udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Młodzież miała też ocenić atrakcyjność zajęć, przyznając poszczególnym blokom warsztatowym od 1 do 5 punktów. Najatrakcyjniejsze dla uczestników okazały się szkolenia z wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy - ich średnia ocena wyniosła 4,88. Warsztaty z doradztwa zawodowego uzyskały średnią 4,34; cykl indywidualnych konsultacji - 4,25; warsztaty doskonalenia umiejętności społecznych - 4,02.

Ponadto, 95% młodzieży uważa, że stopień trudności informacji przekazywanych podczas zajęć był odpowiedni.

Aby sprawdzić, w jakim stopniu zajęcia realizowane w ramach projektu uzupełniły wiedzę uczestników, poproszono młodzież o udzielenie odpowiedzi na te same pytania, które pojawiły się już w ankiecie początkowej (dotyczące cech komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stron internetowych zawierających ogłoszenia o pracę, układu oraz zawartości dokumentów aplikacyjnych etc.).
Po zakończeniu warsztatów i szkoleń młodzież biorąca w nich udział potrafiła m.in:

 • poprawnie wskazać elementy komunikacji niewerbalnej,
 • odróżnić komunikaty asertywne od nieasertywnych,
 • wymienić 23 strony internetowe pomocne w poszukiwaniu pracy,
 • samodzielnie przygotować dokumenty aplikacyjne.

 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wykazywała zainteresowanie omawianymi zagadnieniami. Nie było też problemów z frekwencją (przed każdym spotkaniem projektodawca kontaktował się z uczestnikami, aby przypomnieć im o najbliższych zajęciach).

Współpraca Projektodawcy z koordynatorami wyznaczonymi przez kierownictwo placówek biorących udział w projekcie przebiegała bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.

więcej informacji na stronie: www.naprzeciw-sukcesowi.pl

 

Projekt "Wyjdź sukcesowi naprzeciw!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

eu_efs[1].pngkl_nss[1].png

Galeria
 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

 • Podsumowanie projektu - raport końcowy

  Podsumowanie projektu - raport końcowy

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%