Zapytanie ofertowe nr 1/pfron/pf/2017 - audyt zewnętrzny

Stowarzyszenie SPOZA stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000389/07/D z dnia 29 grudnia 2014 r., Aneksu nr 1 z dnia 30.03.2015 r. i Aneksu nr 2 z dnia 13.04.2016 r.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%