Dogoterapia

Kontakt z psem terapeutą na sesjach dogoterapii ma na celu pomoc dzieciom m. in. w stworzeniu bezpiecznej, przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi i nabywaniu wiedzy, przełamaniu barier związanych z dotykiem, lękiem przed zwierzęciem, odnalezieniu przyjemności w nabywaniu wiedzy, odkryciu nowych sposobów uczenia się (zarówno mowy, jak i wiedzy o świecie), przyswojeniu norm społecznych, zasad funkcjonowania w grupie, otwarciu na świat komunikacji (wydawanie poleceń, przyglądanie się efektom wypowiadanych komend, słuchanie i mówienie o potrzebach własnych i potrzebach zwierzęcia), wyraźnym i precyzyjnym wysławianiu się (inaczej zwierzę nie zrozumie, nie zareaguje), uważnym słuchaniu i prawidłowym reagowaniu na polecenia prowadzącego, nauce koncentracji i skupieniu na zadaniu (psy skupiają na sobie uwagę, co ułatwia naukę i przyswajanie wiedzy), nabywaniu nowego słownictwa i szybszego, efektywniejszego przyswajania go, przełamywaniu lęków związanych z kontaktem z drugą osobą lub zwierzęciem.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%