Broker Edukacyjny - nowy zawód

W ramach projektu IW EQUAL Stowarzyszenie SPOZA zajmuje się wprowadzeniem na rynek pracy nowego zawodu:

BROKER EDUKACYJNY

Kto to jest broker edukacyjny?

Broker edukacyjny - pośrednik między klientem a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobierający kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.

Broker edukacyjny jest zawodem przyszłości według raportu OECD.

Kto będzie mógł skorzystać z usług brokera edukacyjnego?

Z bezpłatnych usług brokera edukacyjnego będą mogły skorzystać:

 • osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)
 • osoby zagrożone bezrobociem (zawody nadwyżkowe)
 • osoby z niepełnosprawnością
 • uchodźcy
 • osoby powyżej 50-tego roku życia
 •  korzysci.jpg

  Jak będzie wyglądać poradnictwo edukacyjne?

  Porada brokera edukacyjnego będzie odpowiednia do potrzeb klienta. Dla osób, które znają swoje potrzeby i możliwości, może ograniczać się do jednorazowej porady edukacyjnej np. doboru szkolenia językowego spełniającego oczekiwania klienta.

  Z osobami poszukującymi swojego miejsca na rynku pracy broker najpierw będzie przeprowadzał wywiad diagnozując ich możliwości psychofizyczne i zbierając informacje o wykształceniu, zainteresowaniach i sytuacji zawodowej klienta oraz badając preferencje co do usługi edukacyjnej (np. czas trwania kursu/szkolenia, intensywność nauki, cena). Następnie z posiadanej bazy danych usług firm edukacyjnych dobierał będzie pasujące oferty oraz w przystępny sposób przedstawiał je klientowi i ewentualnie motywował go do podjęcia decyzji. Broker edukacyjny będzie gromadził dane o wszelkich typach usług edukacyjnych, przez co możliwy będzie dobór zarówno wszelkich rodzajów kursów/szkoleń doskonalących, kwalifikacyjnych, jak i szkoły średniej, pomaturalnej, studiów wyższych (I i II stopnia), studiów podyplomowych.

  Możliwe będzie również udzielanie porad przez brokera edukacyjnego on-line. Wówczas z jego usług mogłyby skorzystać osoby, która przebywają za granicą a chcą kształcić się w Polsce. Broker mógłby też informować o możliwości kształcenia poza Polską - w innych krajach Unii Europejskiej.

  Formy finansowania działalności brokerów edukacyjnych:

  Podstawową formą działania brokerów edukacyjnych byłaby własna działalność gospodarcza - założenie przez brokera firmy wypełniającej niszę na rynku poradnictwa. Broker edukacyjny utrzymywałby się z prowizji otrzymywanych od firm szkoleniowych, dla klientów porada byłaby bezpłatna.

  Istnieją również inne możliwości działania brokerów edukacyjnych:

  • zatrudnienie przez organizacje pozarządowe, które zdobędą na ten cel środki np. z funduszy europejskich, dotacji od podmiotów samorządowych
  • specjalizacja w ramach zawodu doradca zawodowy
  • zatrudnienie w Klubach Pracy, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - ścisła współpraca z doradcami zawodowymi, doradztwo dla osób bezrobotnych.

   

  Kwalifikacje brokera edukacyjnego:

  Broker edukacyjny musiałby skończyć studia podyplomowe na specjalności "Broker edukacyjny", które przygotowałyby go do skutecznej realizacji zadań stawianych przed nim i pomagały zdobyć interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności w zakresie: diagnozy, poradnictwa, własnego rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazane byłoby również założenie stowarzyszenia brokerów edukacyjnych, które dbałoby przestrzegania kodeksu etycznego przez osoby pracujące w tym zawodzie

  Czy podobny zawód funkcjonuje w Polsce?

  Do tej pory w Polsce nie działają brokerzy edukacyjni. Istnieje zawód doradcy zawodowego, który jednak koncentruje się na poradach związanych z rynkiem pracy (np. dotyczących pisania CV czy LM) lub szkolnego doradcy zawodowego, który udziela wyłącznie porad młodzieży szkolnej.

  Doradcy zawodowi czy szkolni doradcy zawodowi są zatrudniani głównie przez instytucje państwowe - broker edukacyjny będzie utrzymywał się z własnej działalności gospodarczej opartej na prowizjach od firm edukacyjnych, przez co nie będzie to zawód obciążający wydatki z budżetu państwa.

  Broker edukacyjny współpracowałby z innymi doradcami.  

 • schemat.jpg

  Co robimy w ramach projektu, aby stworzyć nowy zawód?

  • W trakcie 1 działania (etapu projektu) przeprowadzona została wstępna diagnoza zapotrzebowania na nowy zawód brokera edukacyjnego wśród potencjalnych klientów brokera edukacyjnego.
  • Zespół brokera edukacyjnego przeprowadził również mini-sondaż badający faktyczne obowiązki doradców zawodowych.
  • W ramach drugiego etapu programu (2 działania), trwającego od początku 2006 roku, pracujemy nad stworzeniem teoretycznych podstaw nowego zawodu.
  • Przeprowadzone zostało badanie wśród firm szkoleniowych diagnozujące chęć współpracy z brokerami edukacyjnymi.
  • Współpracujemy z ekspertami, który piszą m.in. kodeks etyczny brokera edukacyjnego, tworzą narzędzia pracy brokera edukacyjnego, podstawy działania punktu konsultacyjnego.
  • W 2007 roku planujemy złożenie wniosku do MGiP o rejestrację nowego zawodu.
  • W dalszej części projektu planowane jest nawiązanie współpracy w celu utworzenia studiów podyplomowych "Broker edukacyjny" oraz akcja promocyjna obejmująca konferencję oraz prezentacje dla pracodawców, potencjalnych klientów brokera edukacyjnego, przedstawicieli szkół wyższych.
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%