Zajęcia terenowe ćwiczące umiejętności społeczne

Zajęcia terenowe są to zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności zdobytych w czasie treningu umiejętności społecznych podczas zajęć praktycznych. Zajęcia te będą odbywać się poza placówką. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają duże trudności z zastosowaniem umiejętności teoretycznych w praktyce. W związku z tym aby oddziaływania były w pełni skuteczne, należy zapewnić tej grupie osób możliwość udziału w zajęciach, w których każdy uczestnik będzie mógł przećwiczyć w praktyce jak należy zachować się w konkretnej sytuacji społecznej np. w czasie wyjścia do sklepu, na pocztę, do innych miejsc użyteczności publicznej. Dzięki zajęciom terenowym osoby z autyzmem staną się bardziej samodzielne w podstawowych obszarach funkcjonowania. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu psychologii, z doświadczeniem we wspieraniu osób z autyzmem, przy dodatkowym wsparciu przeszkolonego wolontariusza.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%