Broker edukacyjny wpisany na listę zawodów!

Nowy zawód - broker edukacyjny - promowany przez Stowarzyszenie SPOZA w Partnerstwie "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany" jest już oficjalnie na liście zawodów.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 106, poz. 728, z dnia 15 czerwca 2007 r. Treść tego rozporządzenia można przeczytać na: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0728.htm

Przypominamy, że w ramach projektu "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany" pracuje już trzech brokerów edukacyjnych (a właściwie brokerki :) ). Więcej na temat nowego zawodu i o możliwości skorzystania nieodpłatnego z porady brokerskiej na naszej stronie.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%