Trening umiejętności społecznych dzieci z niepełnosprawnością - zajęcia stacjonarne

Uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnością w grupowych zajęciach treningu umiejętności społecznych będzie prowadziło do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu i zwiększa samodzielność we wszystkich sferach - emocjonalnej, społecznej i poznawczej. W grupie dzieci będą miały możliwość w bezpieczny sposób przećwiczyć i przepracować różne sytuacje zarówno pozytywne, jak i negatywne, które mogą mieć miejsce w grupie rówieśniczej (np. wspólna zabawa, kłótnia z kolegą, dostosowanie się do norm i zasad panujących w grupie). Plan oddziaływań terapeutycznych w ramach projektu „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat” odpowiada również na dwa bardzo ważne problemy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (które będą uczestniczyły w projekcie), czyli: kłopoty w zakresie mowy czynnej i biernej oraz kłopoty w zakresie budowania Teorii Umysłu (możliwości wnioskowania o stanach umysłu innych osób), które będą podstawą skutecznego komunikowania się z nimi. Jednym z podstawowych zadań terapeutów będzie komentowanie i wyjaśnianie różnego rodzaju sytuacji społecznych z życia codziennego, a zwłaszcza towarzyszącego im kontekstu emocjonalnego, co pozwoli dzieciom na lepsze przewidywanie zachowań innych, rozumienie ich intencji i komunikatów, a w konsekwencji na adekwatne zachowanie oraz dostosowane do reakcji ludzi i kontekstu sytuacyjnego.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%