Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

W dn. 18 grudnia 2013 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA odbyło się Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Seminarium było zrealizowane w ramach projektu „Rozwój intra i interpersonalny w zdrowiu i chorobie” finansowanego z dotacji Wojewody Mazowieckiego.

W ramach seminarium miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia oraz zaproszonych Gości. Pani Wiesława Puciłowska Kierownik Oddziału do spraw Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przedstawiła sposób organizacji oraz dane liczbowe dotyczące systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie i na Mazowszu. Seminarium zbiegło się z 15-leciem działalności Stowarzyszenia było więc znakomitą okazją do podsumowań i podzielenia się doświadczeniami w pracy z osobami z problemami emocjonalnym. Prezentacji dorobku Stowarzyszenia w tym zakresie dokonały Panie Agnieszka Żarnecka Prezes Stowarzyszenia i Hanka Bielak Wiceprezes Stowarzyszenia.

Główne założenia projektu „Rozwój intra i interpersonalny w zdrowiu i chorobie” przedstawiła Pani Agnieszka Kołtuniak coach i Skarbnik Stowarzyszenia.

O działaniach na rzecz wsparcia dzieci i rodzin mówiła Pani Hanka Bielak Wiceprezes Stowarzyszenia. Znaczenie doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi przedstawiały Panie Małgorzata Rupar psycholog i doradca zawodowy, Sekretarz Stowarzyszenia oraz Agnieszka Żarnecka psycholog i doradca zawodowy, Prezes Stowarzyszenia. Oparły się na studiach przypadków – autentycznych historiach beneficjentów rożnych projektów Stowarzyszenia.

O roli asystenta osoby niepełnosprawnej wspierającego osoby z problemami emocjonalnym w różnych obszarach życia mówiła Pani Agnieszka Rytel pracująca w Stowarzyszeniu jako asystent osoby z niepełnosprawnością.

Działania trenera pracy jako jednego z instrumentów wsparcia w powrocie na rynek pracy osobom z problemami psychicznymi przedstawił Pan Grzegorz Radomski – trener pracy w Stowarzyszeniu.

Przedstawiciele Warszawskiego Domu pod Fontanną zaprezentowali ideę i działania placówki na rzecz aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Seminarium zakończyła dyskusja na temat problemów związanych z edukacją, zatrudnieniem i orzecznictwem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Galeria
 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 • Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

  Seminarium „Środowiskowy system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%