Ruszyła kolejna edycja projektu „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat” .

Z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, z początkiem maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat”.  

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz aby zapewnić bezpieczeństwo naszym beneficjentom a także specjalistom prowadzącym zajęcia, wprowadziliśmy nowe zasady organizacji naszej pracy. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub online. Przed każdymi zajęciami sale terapeutyczne są wietrzone, blaty, powierzchnie dotykowe oraz przedmioty używane w trakcie zajęć są dezynfekowane. Nasi specjaliści pracują w maseczkach/przyłbicach oraz rękawiczkach. Dbamy o to aby był zachowany bezpieczny dystans fizyczny pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Przed wejściem do Stowarzyszenia sprawdzamy czy dzieci nie mają podwyższonej temperatury/stanu gorączkowego przy pomocy regularnie dezynfekowanego termometru bezdotykowego oraz czy nie mają objawów infekcji (katar, kaszel, kichanie, gorączka itp.), a także zadbaliśmy o ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w lokalu Stowarzyszenia. 
 
Zespół projektu Przystań
 
 
 
 

Projekt „Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”

jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Galeria
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%