Otwieracz - Otwieracz – zakończenie projektu

W grudniu 2012 r. zakończyliśmy projekt „Otwieracz – przełamujemy stereotypy i uprzedzenia”, w ramach którego uczniowie z dwóch szkół podstawowych mogli uczestniczyć w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz budujących pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością. W zajęciach wzięło udział 67 dzieci.

Przeprowadzona ewaluacja projektu pokazuje, że został on przeprowadzony w sposób użyteczny dla uczestników. Uczniowie ocenili warsztaty jako ciekawe, docenili dobrą atmosferę na zajęciach. W ich odczuciu warsztaty nie były zbyt długie a język, jakim posługiwali się trenerzy prowadzący zajęcia, był dla nich zrozumiały. Podczas trwania projektu młodzież mogła kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. Warsztaty pozwoliły na to, aby uczniowie uświadomili sobie pewne kwestie związane z tolerancją wobec osób z niepełnosprawnością.

Warsztaty umożliwiły również zdobycie wiedzy nt. niepełnosprawności. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie są rodzaje niepełnosprawności? Co jest stereotyp, uprzedzenie i dyskryminacja? Jakie występują rodzaje dyskryminacji? Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnością? Jakie zasady savoir-vivru należy stosować w kontaktach z takimi osobami?

Pełny raport z ewaluacji znajduje się tu: Raport z ewaluacji projektu Otwieracz: http://www.spoza.org.pl/files/Otwieracz/raport_ewaluacja_otwieracz_2012.pdf

Projekt jest współfinansowany ze środków Biura Edukacji M. St. Warszawy.

logo_syrenka_wspolfinansowanie.png

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%