„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie SPOZA otrzymało granty w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym założeniem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantów środki przeznaczyliśmy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników projektów: "Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat", "PORADNIA" oraz "Laboratorium Zatrudnienia" (wszystkie współfinasowane ze środków PFRON) oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Dzięki temu będziemy mogli działać w sposób zapewniający bezpieczeństwo naszym pracownikom, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z naszego wsparcia.

 

 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

Projekty:

„Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat”

"PORADNIA"

"Laboratorium Zatrudnienia"

są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Galeria
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%