Warsztaty psychoedukacyjne "Każdy z nas ma inaczej. O tolerancji względem niepełnosprawności."

Warsztaty zostaną poprowadzone w grupach maksymalnie 4-osobowych przy użyciu metod aktywizujących, z wykorzystaniem autorskich scenariuszy zajęć, dostosowanych do wieku i poziomu funkcjonowania beneficjentów ostatecznych. Podczas warsztatów prowadzący przekażą wiedzę o różnych rodzajach niepełnosprawności (niepełnosprawność: intelektualna, ruchowa, narządu wzroku i głuchoślepota, słuchu i/lub mowy), obalą mity i stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością, zaprezentują sylwetki osób z niepełnosprawnością, które osiągnęły życiowy sukces. Zostaną przeprowadzone symulacje rzeczywistych czynności wykonywanych na co dzień przez osoby z niepełnosprawnością (praktyczne ćwiczenia warsztatowe). Szczególna uwaga zostanie poświęcona budowaniu pozytywnej postawy wobec samego siebie wśród beneficjentów ostatecznych, obaleniu postrzegania własnej niepełnosprawności w kategoriach inny/gorszy/słabszy oraz poszukiwaniu możliwości we własnych ograniczeniach.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż 1%